Psykolog

Psykologklinik ved Kathrine Hammer

Tordenskjoldsgade 21, 1055 København K

Behandling

De fleste mennesker vil på et tidspunkt i livet opleve svære perioder, hvor de søger hjælp og støtte. Årsagerne kan være mange.

I nogle tilfælde kan baggrunden være langvarige belastninger, voldsomme begivenheder eller vedvarende, uhensigtsmæssige mønstre. Andre gange kan det være et ønske om fornyet personlig indsigt eller udvikling. Mange oplever også, at det er svært at sætte fingeren på, hvad de præcist har brug for hjælp til.

Behandlingen hos mig vil typisk omfatte symptom-bearbejdning, personlig indsigt i uhensigtsmæssige mønstre og hvordan du kan handle anderledes.

Jeg har erfaring indenfor områderne:

  • Angst
  • Stress og belastningsreaktioner
  • Selvværdsproblematikker
  • Relationelle udfordringer
  • Depression
  • Personlig udvikling
  • Tab
  • Eksistentielle problemer